Ultrasone Diktemetingen

Ultrasone diktemetingen (UTM) kunnen worden gebruikt om de dikte van het testobject te bepalen, bijvoorbeeld om de corrosie van pijpleidingen te controleren.

Ultrasone diktemeting en metingen worden gebruikt om de dikte van een materiaal of voorwerp van één kant te beoordelen en is in staat om materialen nauwkeurig te testen met betrouwbare resultaten.


Het opsporen van metaalvermindering door vermoeiing, corrosie of erosie is noodzakelijk om schepen, vaartuigen of pijpleidingen veilig, conform en winstgevend te houden. De informatie die deze inspectie oplevert, helpt u de juiste beslissingen te nemen over onderhoud en reparaties. Dit leidt tot kostenvermindering en maximale operationeleUltrasone diktemetingen van

  • Constructiesteunen
  • Opslagschepen
  • Pijpleidingen
  • Corrosie in kaart brengen


Inspecteerbare materialen

  • Staal
  • Aluminium
  • Composieten


NDO Diensten